Ledande leverantör till träindustrin
1
2
3
4
5

Företaget

Vi är ett grossistföretag i trävarubranchen som köper och säljer sågade samt hyvlade trävaror från hela landet, till hela landet.

Vi exporterar även förädlade furu- och granvaror till Europa.

Historik

Företaget startades 1991 av Göran Eriksson. I början av 2006 övertogs företaget av sonen Kent Eriksson som varit verksam i företaget sedan 1994. Göran Eriksson arbetar vidare som rådgivare och inköpare.

 

Affärsidé

Att vara en effektiv leverantör av trävaror, listverk och paneler till byggmaterialhandeln, snickeri-, möbel- och trävaruindustrin i Sverige, Europa och andra världsdelar.

 

Genom att erbjuda kunderna attraktiva logistik- och marknadsföringskoncept som skall skapa mervärden, att vara ett mellanled som adderar värden genom kvalitéts, miljö-, tids- och kostnadsefektivitet åt kunder och leverantörer.

Kunder

I Sverige och Europa vänder sig Trä & List till byggvaruhandeln, snickeriindustrin, möbelindustrin, husfabriker, emballageindustrin samt träförädlingsindustrin. I Europa och övriga länder exporterar vi till importörsgrossister och via agenter, samt i vissa fall direkt till industrin.

foeretaget