Ledande leverantör till träindustrin
1
2
3
4
5

Produkter

Trävaror

 

Furu

Sidbräder och kvistrena trävaror.
Ohyvlade Norrlandsvaror i plank och bräder.
Tryckimpregnerat.

 

Gran

Råspont/Glespanel/Klädselbräder och väggreglar från södra Sverige.
Ändspont i huvudsak från Norrland.
Konstrutionsvirke fingerskarvat och kvalitetsstämplat.
Norrlandsgran förädlat och som råvara.

 

Lärk

Sibirisk lärk förädlat och som råvara.
Svensk lärk förädlat och som råvara.

 

Ceder

Finns som råvara, men även i förädlad form till diverse utomhusprofiler.

Lister

Ädelträlister

Ek, Bok, Teak, Björk, Asp, Mahogny, Körsbär samt ett flertal olika utländska träslag som planhyvlad eller profilerad.

 

Furulister

Planhyvlade och profilerade enligt varje kunds önskan.

 

Paneler

Flertal profiler i Furu/Gran/Lärk/Ceder med flera träslag.

 

Komponenter

Furu

Kvalitetsanpassade, exaktkapade, svärdkapade för snickeri och möbelindustrin.

 

Gran

Kvalitetsanpassade, exaktkapade. svärdkapade för industrin.