Ledande leverantör till träindustrin
1
2
3
4
5

 

kent

Kent Eriksson

VD och ägare
Säljare av trävaror och lister -Sverige
Exportsäljare Holland

Tel: +46 42 32 99 96
Mobil: + 46 70 575 73 12

E-post:kent.eriksson@tralist.com

 

Runo Åkeson

Inköpare av trävaror Sverige

Säljare Sverige, USA, England,

Norge, Danmark, Spanien,

Tel: +46 42 32 99 98
Mobil: +46 70 554 94 73
E-post: runo@tralist.com

goran

Göran Eriksson

Säljare och inköpare av trävaror Sverige

Tel: +46 42 32 99 95
Mobil: +46 70 528 63 53

E-post: goran.eriksson@tralist.com

placeholder-hi

Martin Rosenqvist

Säljare Belgien, Tyskland,
Frankrike, Spanien

Tel: +46 42 32 99 94
Mobil: +46 70 615 63 52

E-post: martin@tralist.com

mats

Mats Westman
Ekonomiansvarig

Tel: +46 42 32 99 92
Mobil: + 46 70 634 05 23

E-post: mats.westman@tralist.com

Susanne Fredriksson
Ekonomiassistent

Tel: +46 42 32 99 93
E-post:
susanne@tralist.com

[/one_fourth]